Privacyverklaring Sarnámi Bol

1. Inleiding

Sarnami Bol hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en met zorg. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen wanneer u onze website www.SarnamiBol.com bezoekt of onze producten en diensten gebruikt.

2. Verzamelde Gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Bestelgegevens: zoals producten die u heeft besteld, betaalinformatie en leveringsadres.
 • Gebruiksgegevens: zoals IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s en tijdstip van bezoek.
 • Communicatiegegevens: zoals inhoud van uw communicatie met ons, inclusief e-mails en contactformulieren.
3. Doeleinden van Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Orderverwerking: om uw bestellingen te verwerken en te leveren.
 • Klantenservice: om u te ondersteunen bij vragen of problemen.
 • Communicatie: om u te informeren over uw bestelling, onze producten en diensten.
 • Websiteverbetering: om onze website en dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
 • Wettelijke Verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.
4. Rechtsgrondslag voor Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een Overeenkomst: om onze overeenkomst met u uit te voeren, zoals het verwerken van uw bestelling.
 • Toestemming: wanneer u toestemming heeft gegeven voor specifieke verwerkingen, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • Wettelijke Verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
 • Gerechtvaardigde Belangen: voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze website en dienstverlening.
5. Delen van Gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • Dienstverleners: zoals betalingsverwerkers en bezorgdiensten.
 • Overheidsinstanties: wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
6. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

8. Uw Rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
9. Contactinformatie

Voor vragen over deze privacyverklaring of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • E-mailadres: info@sarnamibol.com
10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Sarnami Bol behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.