Disclaimer Sarnámi Bol

1. Algemeen

De informatie op deze website (hierna: “www.SarnamiBol.com“) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Sarnámi Bol (hierna: “Wij” of “Ons”) streeft ernaar om de informatie op deze Website actueel en correct te houden, maar geeft geen garanties over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de Website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

2. Producten en Diensten

De producten en diensten die door Sarnámi Bol worden aangeboden, waaronder het kinderboek en kwartetspel ter bevordering van de Sarnámi taal, worden geleverd zoals beschreven op de Website. Hoewel wij ernaar streven om nauwkeurige en actuele productbeschrijvingen te verstrekken, kunnen er kleine variaties of veranderingen optreden in de producten.

3. Gebruik van de Website

Het gebruik van de informatie en materialen op deze Website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze Website aan uw specifieke vereisten voldoen.

4. Links naar Andere Websites

Deze Website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle staan van Sarnámi Bol. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven de meningen die erin worden geuit.

5. Intellectuele Eigendom

Deze Website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen en software, zijn eigendom van Sarnami Bol en zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. U mag geen materiaal van deze Website kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, verzenden, distribueren of op enige wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarnámi Bol.

6. Aansprakelijkheid

Sarnámi Bol is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, of enige schade die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van deze Website of de producten en diensten die daarop worden aangeboden.

7. Wijzigingen en Updates

Sarnámi Bol behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op deze Website, inclusief deze disclaimer, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan deze disclaimer regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

8. Contactinformatie

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-mailadres: info@sarnamibol.com